februr2016|Matersk kola Selce |Verejn anonymn architektonicks?a| S?an nvrh ?. 40 | I. cena |Selce, okres Bansk Bystrica
august2015 |Nov v starom|Rekontrukcia interiru mestskho domu na hradbch| Modra, okres Pezinok
mj2015 |Minimalistickprstup|Izolovan rodin dom radenv"klasickej zstavbe"| Zhorsk Bystrica, okres Bratislava
 
" ... tvoriv proces je neustlyboj ete nezrealizovanch zitkov a pocitov ... " | studio b52 |