016 | Bratislavské podhradie - Vydrica


2007 - 2008 | štúdia
25 000 | m2
Bratislava - Staré Mesto | miesto
ZILLION a.s. | kliebt


Nové sa zapája do starého... latentne spája pamiatky času a miesta s novou formou, či arogantne individualisticky stojí pri epicentre duchovna, pod hradom, pri meste a jeho geniu loci. Prístup vygenerovania nového urbanizmu a vytvorenia novej architektúry sa s pokorou odvíja v dvoch vrstvách, plánoch s prihliadnutím miery a mierky v priestore. Predná výrazová vrstva s jemnocitom adaptability voči pôvodnej tektonike štruktúry hradného kopca a duchovnej podstaty dómu ako dominanty. Druhá podporná vrstva symboliky života a eufórie topografie hradného brala bytového domu a väzby na praštruktúru ako dominantu miesta a času mesta v štáte. Introvertná verzus extrovertná architektúra. Tvarovanie uličného priestoru, ako neuniformného koridoru ma za cieľ evokovať nálady dnešnej doby. Prístup svetelnej - senzitívnej architektúry nesie svoje znaky i v urbanistickom koncepte. Hmota bytového domu uzatvára nový príspevok urbanizmu pod hradom jasným výrazom s neodmysliteľnou emóciou. Nezabúda sa na riešenie parteru v zmysle high street. celý priestor je adekvátne dotváraný mestským mobiliárom a jednotlivé výškové úrovne sú prepájané pešími trasami.


architektúra: studio b52, s.r.o., melismichalko