036 | Kaplnka v Oravskej osade025 | Duchovno - rekreačný objekt020 | Rekonštrukcia domu smútku ortodoxného cintorínaFOR | Kostol a pastoračné centrum sv. Františka, kláštor MinoritovFOR | Rekonštrukcia Špitálika a prístavba fary