SNV | Prestavba hotela Metropol

2004 - 2008 | projekt
560 | m2
Spišská Nová Ves | miesto
Hotel Metropol a.s. | klient


Predmetná lokalita je zastavaná solitérmi, kde je súčasťou historického centra a hraničí s individuálnou historickou mestskou zástavbou  radových meštianskych domov. Rekonštrukciou a prístavbou prebehne pôvodný objekt kongresovej haly a prepojovacieho krčku z 80-tich rokov, z obdobia socialistického realizmu. Dvojpodlažná kongresová a relaxačná časť hotela Metropol tvorí záchytný bod siluety mesta. Má byť jasným vyjadrením vstupu novodobej architektúry do prostredia. Materiálové riešenie využíva ľahký kovový prevetrávaný obklad (CORTEN – nízkolegovanú oceľ) a sklo, ktoré dotvára perforácie stenových fasád cez filozofický princíp matematickej matice.

architektúra: Ing. arch. Jaroslav Hasaj, Ing. arch. Juraj Molčan, Ing. arch. Michal Lang | zdravotechnika: Ing. Pavol Babík, Izabela Babíková | vykurovanie: Ing. Pavol Babík, Izabela Babíková | vzduchotechnika: Ing. Pavol Babík, Izabela Babíková