026 | Vila "Mudroňova"

Objekt sa nachádza v stabilizovanej lokalite pre individuálnu bytovú výstavbu zaregulovanou Územným plánom zóny A4 Mudroňova sever – Palisády. Ide o rožnú parcelu Mudroňova, Hummelova. Hmotovo je objekt rozčlenený na tri vzájomne previazané hmoty v aditívnom tvare gradujúc v smere do križovatky. Filozoficky ide o kombináciu stien – „rovín” v priestore. Vynechaním niektorej z „rovín“ sa má docieliť odľahčenie a presvetlenie hmôt. Veľkoformátový obklad obvodového pláta je z formátovaných veľkoplošných sklocementovláknitých dosák FIBRE-C.

2008 - 2009 | projekt
650 | m2
Bratislava - Staré Mesto | miesto
MJN LAND s.r.o. | klient


architektúra: studio b52, s.r.o., Ing. arch. Michal Lang, Ing. arch. Ingrid Konrad, ATELIER KONRAD ARCHITEKTUR / RAUMLOSUNGEN | HIP: studio b52, s.r.o. | tepelná technika: Ing. Andrej Sember, NAXYS spol. s r.o. | statika: Ing. Ivan Guba, IGUBA s.r.o. | požiar: Ľuboš Vyrúbal, PO-PROJEX s.r.o. | elektro: Ing. Marek Mojto, PINEL, s.r.o. | zdravotechnika: Ing. Vojtech Fekete | plynoinštalácia: Ing. Vojtech Fekete | vykurovanie: Ing. Roman Kajan, Ing. Vojtech Fekete | chladenie: Ing. Roman Kajan | POV: Ing. Ondrej Prokopčák, Projekt organizácie výstavby, s.r.o. | 3D: studio b52, s.r.o.