FA1 | Univerzitná kaplnka

2002 | projekt
2003 | realizácia
200 | m2
Bratislava - Mlynská dolina | miesto
Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinadementza | klient


Interiér kaplnky Univerzitného pastoračného centra sv. Jozefa Freinadementza v Mlynskej doline, Bratislave sa riešil v náväznosti na študentskú architektonickú súťaž vypísanú správcom UPC P. Milanom Bubákom, SVD.


architektúra: Bc. Michal Lang | statika: Ing. Ivan Guba, IGUBA s.r.o. | foto: Bc. Michal Lang