025 | Duchovno - rekreačný objekt

2009 | projekt
2009 - 2011 | realizácia
350 | m2
Beňadín, okres Púchov | miesto
Rehoľa menších bratov Františkánov | klient


Objekt pustovne je osadený do svahu s cca 28 % sklonom. Je chránený zemným valom zo severovýchodnej strany. Zem prekrýva väčšiu časť domu a plní úlohu akumulátora tepla. Dispozícia pustovne vytvára dva celky – svetskú časť a klauzúru, ktorých vnútorné usporiadanie zásadným spôsobom ovplyvnilo architektúru objektu. Svetská časť: refektár, izba brata - matky, kuchyňa, zázemie (vstupná hala so šatníkom, WC, sklad, kotolňa). Klauzúra: štyri izby pustovníkov, kaplnka, kúpelňa, chodba. Strechy oboch celkov sú zelené, vytvárajú s okolitým svahom súvislý celok. Architektúra domu smeruje k čistému a jednoduchému vyjadreniu bez prídavných prvkov, vyjadruje strohosť a askézu pustovníckeho života. Čisté tvary v okolitom prírodnom prostredí vytvárajú pocit zo skaly sa vynárajúceho domu. Okná vyjadrujú obrátenie sa objektu do seba - úzka štrbina na výšku umožňuje vnímanie segmentu údolia i osobnú intimitu.

architektúra: Ing. arch. Sidónia Gáborová, Ing. arch. Ján Kodoň | spolupráca: studio b52, s.r.o. | HIP: studio b52, s.r.o. | geológia: Geo-p | statika: Ing. Ivan Holub, STATIK s.r.o. | elektro: Ing. Marek Mojto, PINEL, s.r.o. | EPS: Ing. Marek Mojto, PINEL, s.r.o. | zdravotechnika: Ing. Tatiana Letašiová | vykurovanie: Ing. Kornel Janček, TERMOPROJEKT Piešťany, s.r.o. | foto: studio b52, s.r.o.