020 | Rekonštrukcia domu smútku ortodoxného cintorína

2007 - 2008 | projekt
2008 - 2011 | realizácia
450 | m2
Bratislava - Nové Mesto | miesto
Židovská náboženska obec | klient


Riešená časť cintorína na Žižkovej ulici pochádza z konca tridsiatych rokov minulého storočia. Objekty domu smútku, terasy a oporné múry navrhla známa kancelária Architekt Weinwurm & Vecsei . Zachované projekty sú datované 3.10.1929. Objekty sú lokalizované v centrálnej mestskej zóne Staré mesto, preto sa na ne vzťahuje zákon o ochrane pamiatok. Rekonštrukcia si vyžaduje osobitý prístup na zachovanie charakteru tohto objektu s prihliadnutím na jeho funkčnosť. V súčasnosti je objekt v značne zanedbanom a na viacerých miestach v havarijnom stave. Táto skutočnosť vyvolala potrebu urýchleného riešenia týchto problémov. Predkladaný materiál má za úlohu riešenie rekonštrukcie Domu smútku ktoré sú v havarijnom stave.
architektúra: studio b52, s.r.o. | HIP: studio b52, s.r.o. | statika: Ing. Miloslav Klokner, SOLING s.r.o., Ing. Pavol Jančovič, SOLING s.r.o. | požiar: Ľuboš Vyrúbal, PO-PROJEX s.r.o. | zdravotechnika: Ing. Andrea Martináková, MARTIS s. r. o. | vykurovanie: Pavel Kvičínský | rozpočet: Ing. Daniela Pavlusíková | foto: studio b52, s.r.o.