007 | Vila vo vinohrade II

2006 | projekt
2007 - 2010 | realizácia
250 | m2
Bratislava - Koliba | miesto
sukromná osoba | klient


Základné hmotové stvárnenie predstavuje nakomponovanie dvoch krídel do tvaru zlomeného L. Celý dom je postavený na vyrovnávacej kamennej podnoži, na ktorej sa nachádza hlavná terasa vymedzená oboma krídlami. Severojužné, sekundárne krídlo, v ktorom je umiestnená garáž a bazén, tvorí bariéru od cesty, rozdeľuje pozemok na dve časti. Prístupovú a súkromnú. Primárne krídlo, zužujúce sa smerom do pozemku a kopírujúce hranicu pozemku zo severnej strany, vytvára pravý uhol pri styku oboch krídel pri halvnej terase. Dvojpodlažná hmota hlavného krídla s uskočeným podlažím, v ktorom sa nachádzajú všetky obytné miestnosti, má byť jasným vyjadrením vstupu novodobej architektúry do pôvodného prostredia s rešpektovaním väzby na okolitú zástavbu.architektúra: Ing. arch. Juraj Sumbal, Ing. arch. Daniel Priehoda, SUMBAL+PRIEHODA, s.r.o., Ing. arch. Tomáš Heretik | spolupráca: Ing. arch. Maroš Bátora, studio b52, s.r.o. | HIP: studio b52, s.r.o. | statika: Ing. Daniel Bukov, OK TEAM | zdravotechnika: Ing. Ladislav Hatiar, STANDARD | plynoinštalácia: Ing. Ladislav Hatiar, STANDARD | vzduchotechnika: Ing. Ivan Grossányi, Ing. Juraj Krupec | foto: Ing. arch. Juraj Sumbal, Ing. arch. Daniel Priehoda, SUMBAL+PRIEHODA, s.r.o., studio b52, s.r.o.