005 | Vila na konci

2007 | projekt
2008 - 2009 | realizácia
300 | m2
Bratislava - Dúbravka | miesto
sukromná osoba | klient


Základné hmotové stvárnenie predstavuje nakomponovanie dvoch krídel do tvaru kríža. Celý dom je postavený na najvrchnejšej terase v západnej časti pozemku, ktorá je z východnej strany ukončená kamenným oporným múrom. Do tejto terasy je zapustené 1.pp. Hlavná hmota domu je posadená na tejto terase kolmo na oporný múr a z východnej strany vysunutá ponad neho tak, že vytvára prekrytie hlavného vstupu a garáži. Bočné krídlo, rovnobežné s oporným múrom sa dostáva na jeho hranu a z kamenného prevedenia sa mení na nadzemných podlažiach na omietku. Tým, že sa v bočnom krídle nachádzajú pomocné priestory, ako je schodisko a kúpeľne, bolo možné znížiť svetlú výšku v týchto priestoroch a týmto spôsobom zvýrazniť hlavnú hmotu objektu. Dvojpodlažná hmota domu  má byť jasným vyjadrením vstupu novodobej architektúry do prostredia s rešpektovaním väzby na okolitú zástavbu. Dispozičné a prevádzkové riešenie má vplyv aj na tektoniku novonavrhovaného objektu. Vzťah k svetovým stranám, výhľadom do bližšieho aj širšieho okolia určili podiel a veľkosť presklených otvorov k plným stenám.architektúra: Ing. arch. Juraj Sumbal, Ing. arch. Daniel Priehoda, SUMBAL+PRIEHODA, s.r.o., Ing. arch. Maroš Bátora | spolupráca: Ing. arch. Tomáš Heretik, studio b52, s.r.o. | HIP: studio b52, s.r.o. | statika: Ing. Daniel Bukov, OK TEAM | požiar: Ing. Ján Tkáč, PhD., P.A.T., s.r.o. | elektro: Ing. Marek Mojto, PINEL, s.r.o. | slaboprúd: Ing. Marek Mojto, PINEL, s.r.o. | EPS: Ing. Marek Mojto, PINEL, s.r.o. | zdravotechnika: Ing. Ladislav Hatiar, STANDARD | plynoinštalácia: Ing. Ladislav Hatiar, STANDARD, Ing. Michal Martinák, PLYNSA s.r.o. | vykurovanie: Ing. Peter Dermek | vzduchotechnika: Ing. Juraj Krupec | chladenie: Ing. Peter Dermek | foto: Ing. arch. Juraj Sumbal, Ing. arch. Daniel Priehoda, SUMBAL+PRIEHODA, s.r.o., studio b52, s.r.o.