006 | Vila vo vinohrade I

2005 - 2006 | projekt
2007 - 2010 | realizácia
250 | m2
Bratislava - Devín | miesto
sukromná osoba | klient


Objekt sa nachádza na svažitom teréne v lokalite bývalých záhrad v novonavrhovanej lokalite pre individuálnu bytovú výstavbu – Lomnická ulica, Bratislava - Devín. Navrhovaný objekt je trojpodlažný rodinný dom s jedným podzemným, jedným nadzemným a jedným ustúpeným podlažím. Hmotovo je objekt rozčlenený na tri hmoty. 1.PP je podnožou domu spolu s opornými múrikmi. Výrazovo v kamennom prevedení. 1.NP tvorí hlavnú hmotu objektu. 3. ustúpené podlažie svojim amorfným tvarom dotvára objekt a umožňuje nerušený výhľad na horizont a okolie. Objekt ma ploché strechy. Objekt je založený na pásových základoch.


architektúra: Ing. arch. Juraj Sumbal, Ing. arch. Daniel Priehoda, SUMBAL+PRIEHODA, s.r.o. | spolupráca: studio b52, s.r.o. | HIP: studio b52, s.r.o. | statika: Ing. Daniel Bukov, OK TEAM | požiar: Ing. Ján Tkáč, PhD., P.A.T., s.r.o. | elektro: Ing. Marek Mojto, PINEL, s.r.o. | slaboprúd: Ing. Marek Mojto, PINEL, s.r.o. | EPS: Ing. Marek Mojto, PINEL, s.r.o. | zdravotechnika: Ing. Ladislav Hatiar, STANDARD | plynoinštalácia: Ing. Ladislav Hatiar, STANDARD | chladenie: Ing. Peter Paldan | foto: Ing. arch. Juraj Sumbal, Ing. arch. Daniel Priehoda, SUMBAL+PRIEHODA, s.r.o.