003 | Rodinný dom "S"

2007 | štúdia
2008 - 2011 | realizácia
120 | m2
Kaplna, okres Senec, SVK | miesto
súkromná osoba | klient


Pri h?adaní konceptu urbanistickej zástavby pozemku sme analyzovali novovznikajúcu okolitú zástavu. Hmota novostavby je situovaná do severozápadnej ?asti pozemku, ?ím sa uvo??uje juhovýchodná ?as? na vytvorenie terasy a odsadenie od susednej parcely. Dom je vsadený do pozemku tak, že od ulice bude vnímaný, ako jednopodlažná budova s potla?eným poschodím so šikmou zelenou strešnou krajinou.architektúra: studio b52, s.r.o., Ing. arch. Michal Lang, Ing. Ján Luká?