003 | Rodinný dom "S"

2007 | štúdia
2008 - 2011 | realizácia
120 | m2
Kaplna, okres Senec, SVK | miesto
súkromná osoba | klient


Pri hľadaní konceptu urbanistickej zástavby pozemku sme analyzovali novovznikajúcu okolitú zástavu. Hmota novostavby je situovaná do severozápadnej časti pozemku, čím sa uvoľňuje juhovýchodná časť na vytvorenie terasy a odsadenie od susednej parcely. Dom je vsadený do pozemku tak, že od ulice bude vnímaný, ako jednopodlažná budova s potlačeným poschodím so šikmou zelenou strešnou krajinou.architektúra: studio b52, s.r.o., Ing. arch. Michal Lang, Ing. Ján Lukáč