031 | Vila "Desiata"

2009 | projekt
2009 - 2011 | realizácia
350 | m2
Bratislava - Koliba | miesto
sukromná osoba | klient


Navrhovaný objekt svojou funkčnou náplňou plne zapadá do charakteru územia a bude slúžiť výlučne pre účely bývania. Jedná sa o 2 podlažný rodinný dom so suterénom a prístreškom pre auto. Architektonicky sa jedná o stavbu jednoduchého tvaru a výrazu, ktorá nebude narúšať okolitú zástavbu. Objekt je tvarovo riešený ako jednoduchá forma kvádra zapustená do svahovitého terénu, takže z pohľadu Desiatej ul. sa bude javiť ako 1 podlažný objekt. Nerovnosť terénu sa prejavuje aj v riešení interiéru domu, kde tak ako klesá terén postupne klesajú aj jednotlivé časti domu v prízemí. Vonkajším výrazom je rodinný dom riešený veľmi nenápadne. Zovňajšok stvárňuje jednoduchý fasádny obklad po celom obvode objektu. Smerom do ulice reaguje s minimálnymi presklenými plochami, smerom do záhrady je otvorený a vizuálne prepojený s exteriérom.
architektúra: Mgr. art. Igor Palčo, Igor Palčo s.r.o. | HIP: studio b52, s.r.o. | statika: Ing. Slavomír Šmihula, StatiPro, s.r.o. | elektro: Ing. Marek Mojto, PINEL, s.r.o. | slaboprúd: Ing. Marek Mojto, PINEL, s.r.o. | EPS: Ing. Marek Mojto, PINEL, s.r.o. | zdravotechnika: Ing. Andrea Martináková, MARTIS s. r. o. | plynoinštalácia: Ing. Andrea Martináková, MARTIS s. r. o. | vykurovanie: Pavel Kvičínský | vzduchotechnika: Ing. Michal Lopatka | chladenie: Pavel Kvičínský | foto: studio b52, s.r.o.