009| Rekonštrukcia areálu národnej kultúrnej pamiatky, Pongrácovskej kúrie

2007 | projekt
2008 - 2009 | realizácia
1 250 | m2
Liptovská Ondrašová, okres Liptovký Mikuláš | miesto
SKYBAU-INVEST s.r.o. | klient


Architektonické riešenie prístavby hotela vychádza zo zámeru investora a z podmienok Krajského pamiatkového úradu k tomuto areálu. Objekt prístavby hotela je umiestnený na mieste prirodzenej vyvýšeniny na pozemku a zahĺbený do svahu tak, aby nekonkuroval svojou hmotou dominantnej kúrii, a aby fasády ubytovacej časti boli orientované na južnú preslnenú stranu. Hmotová kompozícia je orientovaná výrazne horizontálne a viditeľné sú len dve ubytovacie podlažia a zatrávnená plochá strecha s nadstavbou. Rozsiahly suterén s wellness, bazénom, technológiami a skladovým hospodárstvom je z exteriéru neviditeľný. Riešenie fasád je vytvorené výlučne z prírodných materiálov – kameňa, omietky a nerezu na zábradliach. Prístavba hotela bude umiestnená citlivo do existujúceho terénu s identickou materiálovou skladbou ako budova kúrie. Ide o dvojpodlažný hotel vo svahu so strešnou komunikačnou nadstavbou a dvoma úrovňami zásobovania. Horná úroveň využíva plánovanú hornú cestu nad areálom a dolná je orientovaná po pôvodnej komunikácii v areáli, zo zadnej strany kúrie. Prístavba využíva južné slnko a výhodnú lokalizáciu v svahu za kúriou, čím nedochádza k optickému konkurovaniu tejto hmoty s hmotou kúrie. Citlivé zasadenie do terénu zachováva pôvodnú cennú záhradu bez obmedzení a pritom ponúka dostatočnú ubytovaciu a stravovaciu kapacitu pre potreby investora. Kompozícia celého areálu zachováva historické hodnoty budov a oplotenia areálu, a zároveň rieši jeho využitie z pohľadu súčasných nárokov.


architektúra: Ing. arch. Martin Bišťan, ab-atelier, studio b52, s.r.o. | HIP: ab-atelier, studio b52, s.r.o. | foto: Ing. arch. Martin Bišťan, ab-atelier | 3D: Ing. arch. Martin Bišťan, ab-atelier