011 | ****apart congres & wellness resort Sunrise

2007 | projekt
2 540 | m2
Liptovský Trnovec, okres Liptovský Mikuláš | miesto
BD LIPTOV, s.r.o. | klient


Urbanisticky je stavba situovaná v zóne, kde je v ÚPN-SÚ Liptovský Trnovec umiestnená výhľadová plocha obytného a rekreačného územia. Pozemok je umiestnený v exponovanom svahu,kde spôsob zástavby korešponduje s charakterom terénu. Vzťahy medzi jednotlivými samostatne stojacimi objektmi vychádzajú z orientácie na svetové strany, tak aby sa vzájomne neobmedzovali a zároveň poskytli maximálny výhľadový priestor na vodnú plochu i na Tatry. Funkčné rozloženie a situovanie hlavnej hmoty do severnej časti ku komunikácií vytvára jasnú líniu a odbremeňuje celý pozemok dopravne i prevádzkovo, južná časť tak dáva priestor k voľnému usporiadaniu pridružených objektov a tým k intimite areálu. Vzhľadom na zabezpečenie bezpečnosti nebude areál oplotený, ale bude zriadený kamerový systém kontroly. Z architektonického hľadiska stvárnené hmoty podporujú horizontálny charakter vodnej plochy s myšlienkou móla – uličného priestoru transformovanom na pevnine s voľne rozloženými stavbami.


architektúra: Mgr. art. Igor Palčo, Igor Palčo s.r.o. | HIP: studio b52, s.r.o. | statika: Ing. Ľudovít Beťko, BEŤKO-PUF, s.r.o. | elektro: Ing. Marek Mojto, PINEL, s.r.o. | EPS: Ing. Marek Mojto, PINEL, s.r.o. | zdravotechnika: Ing. Ladislav Hatiar, STANDARD | plynoinštalácia: Ing. Ladislav Hatiar, STANDARD | vykurovanie: Pavel Kvičínský | vzduchotechnika: Doc. Ing. Mária Székyová, PhD. | chladenie: Pavel Kvičínský