036 | Kaplnka v Oravskej osade

Mútňanský Duľov, okres Námestovo | miesto
obec Mútne | klient
2010 | štúdia
65 | m2Hmotovo - priestorové stvárnenie duchovného života v centre osady spája modernosť s prírodným elementom. Modernosť jednoduchého mäkkému výrazu hmoty lode sa preberá z ľudového vzoru zvonca - spiežovca. Jej výraz má evokovať introvertnosť priestoru haly lode v porovnaní s extrovertným výrazom v rovine horizontu ľudí. Samotná kaplnka je vzájomne prepojená s doskou námestia so zvonmi – „urbanizované plató“. Prírodnosť je vyjadrená osadením celku do zárezu v krajine a použitím prírodných materiálov v procese tvorby. Strecha je riešená titan-zinkovou krytinou. Interiér lode so štiepaných šindli. Horizontálna hmota a „plató“ s farbeného betónu.

architektúra: studio b52, s.r.o.