015 | Internáty VŠVU

2008 | projekt
5 980 | m2
Bratislava - Staré Mesto | Drotárska cesta | miesto
VŠVU | klient

V návrhu sú definované prirodzené funkcie, potrebné pre chod školy ako oficiálne a verejné priestory oddychová a obytná časť. Svah pozdĺž Drotárskej cesty je chápaný ako prirodzená „výkladná skriňa“ areálu, kde by mali byť sústredené reprezentatívne priestory školy a zvýraznený jej silný tvorivý potenciál, kultúrny a spoločenský význam. Upravením cesty vo východnej časti pozemku sa uvoľní priestor pri vstupe pre vytvorenie záhrady umenia, kde by mohli študenti tráviť svoj voľný čas, ale zároveň sa vytvorí priestor pre prácu a tvorbu v exteriéri. Priestor je chápaný ako vstupná galéria umenia pod otvoreným nebom. Existujúci objekt ateliérov školy bude potrebné dostavať. Vo východnej časti vo vyústení hlavného nástupu je situovaný ústredný objekt školy. Multifunkčná budova by mala obsahovať aulu (s vnútornou flexibilnou dispozíciou a vybavením, rôznym vystavovaním klasických výtvarných diel, multimediálnymi prezentáciami a kultúrno-športovými podujatiami), hlavnú knižnicu, chýbajúce archívy a depozity. Budova by mala byť budúcim centrálnym vstupom.
architektúra: Mgr. art. Igor Palčo, Igor Palčo s.r.o. | HIP: studio b52, s.r.o. | statika: Ing. Vladimír Kohút, PRODIS plus s.r.o. | slaboprúd: Ing. Peter Janušica, POLAKOVIČ JANUŠICA projekt, s.r.o. | vykurovanie: Ladislav Kalaber | Ing. Marek Mojto, PINEL, s.r.o., Ing. Ladislav Hatiar, STANDARD