050 | Sídlo kongregácie obj. č. 5 a zariadenie pre seniorov obj. č. 4


2009 - 2011 | projekt
2013 - 2014 | realizácia
2 500 | m2
Bratislava - Staré Mesto | miesto
Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, Slovenská provincia | klient


Urbanistické riešenie prestavby včleneného objektu medzi dvojicu rekonštruovaných historických objektov citlivo reaguje na pozičné osadenie v rámci areálu. Svojím objemom je zatlačené voči dvorovej fasáde, kde necháva vyznieť dvorovému objektu č. 4. V hornej polovici dvoch obytných podlaží zariadenia pre seniorov ustupuje s fasádou, čo prispieva k uvoľneniu a zvýrazneniu prevýšenej časti strechy v napojení na spomínaný historický objekt. Na opačnej strane v napojení na objekt č. 5 prevýšenou časťou hmoty ustupuje v opačnom smere. Architektonické a výtvarné riešenie historických objektov dopĺňa riešenie strešných vikierov na oboch strechách historických objektov orientovaných výlučne do dvorovej časti. Tvar, osadenie a výraz na naklonenej strešnej rovine vychádza z riešenia novotvaru prestavby a takto dopĺňa infiltráciu nového medzi staré. Atmosféra výrazu sa prejavuje v lichobežníkových osteniach s tupovaným povrchom. Fasáda na druhom podlaží je predelená pásom za sebou osadených jemne perforovaných obkladových dosák s reliéfnym motívom kríža kongregácie.


architektúra: studio b52, s.r.o., Ing. arch. Michal Lang, Ing. arch. Stanislav Meliš, Ing. arch. Jozef Michalko | HIP: studio b52, s.r.o. | inžiniering: Lucia Horváthová | obnova pamiatok: Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD | geodézia: Ing. Andrej Gáťa, GATA, s.r.o. | svetlotechnika: Ing. Ladislav Rajczy | statika: Ing. Miloslav Klokner, SOLING s.r.o., Ing. Pavol Jančovič, SOLING s.r.o. | elektro: Ing. Marek Mojto, PINEL, s.r.o. | EPS: Ing. Marek Mojto, PINEL, s.r.o. | zdravotechnika: Ing. Vojtech Fekete | plynoinštalácia: Ing. Vojtech Fekete | vykurovanie: Ing. Vojtech Fekete | chladenie: Ing. Vojtech Fekete | POV: Ing. Ondrej Prokopčák, Projekt organizácie výstavby, s.r.o. | výťahy: Marek Fratrič, ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. | kuchyňa: Ing. Jozef Závadský | rozpočet: Ing. Ján Kubovčák, ROSOFT, s.r.o. | 3D: studio b52, s.r.o.