056 | Rodinný dom "Bumerang"

2010 | projekt
2011 | realizácia
160 | m2
Drietoma, okres Tren?ín | miesto
sukromná osoba | klient


Svojskú príchu? dáva domu vnútorné átrium, na ktoré sa môže vystúpi? z každej izby domu. Hoci priestranná vnútorná terasa vznikla intuitívne z dôvodu funk?ného ?lenenia, napokon pôsobí ako by tam vždy patrila. Netradi?ná dispozícia  pozostávajúca z viacerých vo?ných tvarov umožnila vznik stavby s vlastnou, nezamenite?nou identitou. Tento neštandardne riešený bungalov pritom vznikol pomocou úplne štandardných postupov, z bežne dostupných materiálov. Svojsky je vyriešená aj predná ?as? domu, ktorú pred zvedavými zrakmi okolia chránia popínavé rastliny.

architektúra: studio b52, s.r.o., Ing. arch. Michal Lang, Ing. Ján Luká?, Ing. arch. Stanislav Meliš, Ing. arch. Jozef Michalko | HIP: studio b52, s.r.o. | statika: Ing. Branislav Paška | požiar: Ing. Blažena Kostolániová | elektro: Ing. Andrej Repka, REELPRO s.r.o. | zdravotechnika: Ing. Tatiana Letašiová | vykurovanie: Ing. Vojtech Fekete | 3D: studio b52, s.r.o.