AZ1 | Vila "Slovinec"

2005 - 2006 | projekt
2006 - 2007 | realizácia
452 | m2
Bratislava - Devínska Nová Ves | miesto
sukromná osoba | klient


Parcela s hlavným vstupom a príjazdom z obslužnej komunikácie na ulici Slovinec, na ktorej sa situuje novo navrhovaný rodinný dom, nadväzuje na kompaktnú obytnú zástavbu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. Pozemok s klesaním severozápadným smerom je lichobežníkového tvaru, pôvodne zastavaný v jeho prednej časti. Samotná hmota rodinného domu sa z dôvodu zúžených pomerov uličnej čiary osadila vyššie do polohy záhrady, kde parafrázou pôvodnej zástavby ostala vysunutá časť objemu garáže. Preplávajúci objem hmoty je v dlhšom smere kolmý na os ulice s akceptovaním historického urbanizmu a narastá v pozdĺžnom smere z jednej i druhej strany kopírujúc tak zalomenie parcely. K odľahčeniu strednej polohy hmoty rodinného domu na priamej plochej fasáde s výhľadom na Sandberg prispieva pomerne veľkorysá lodžia doplnená o plochu balkóna. Súčasťou konceptu vo vzťahu k novo navrhovanému objemu je i riešenie terénnych a sadových úprav na pozemku.


architektúra: Architektonická kancelária Ľubomír Závodný, s.r.o., Ing. arch. Michal Lang, Ing. arch. Ľubomír Závodný | HIP: Architektonická kancelária Ľubomír Závodný, s.r.o. | zdravotechnika: Ing. Ladislav Hatiar, STANDARD | plynoinštalácia: Ing. Ladislav Hatiar, STANDARD | foto: Ing. arch. Michal Lang