AZ2 | Vila "Kĺzavá"

2005 - 2006 | projekt
2006 - 2008 | realizácia
370 | m2
Bratislava - Kramáre | miesto
sukromná osoba | klient


Parcela sa nachádza na exponovanom svahovitom teréne s južnou orientáciou. Je súčasťou spracovaného Územného plánu zóny Kramáre - Horný Kramer. Severná časť parcely je zastavaná malým murovaným jednopodlažným domčekom s podpivničeným priestorom. V tejto samostatnej časti parcely je uvažovaná asanácia a citácia tohto domčeka so zachovaním jeho výškových a hmotových dimenzií. Priamo na objekt domčeka je naviazaná hmota rodinného domu s prízemím a jedným podzemným podlažím. Vstup do rodinného domu a vnútorná garáž budú umiestnené v mieste terajšieho domčeka teda na 1.nadzemnom podlaží, priamo z terénu. Pred ním bude vytvorená nástupná plocha so vstupom a vjazdom s oplotením. Lokalita nadväzuje zo severnej strany na lesný porast bratislavskej Koliby. Z tejto strany je zabezpečený aj príjazd z ulice Kĺzavá, ktorá spája túto časť Kramárov a Kolibu. Príjazd na zmienenú parcelu umožňuje ulica Kĺzavá a dočasná pripojovacia komunikácia. Význam a hodnoty lesného porastu ako aj výhľadová exponovanosť parcely predurčujú citlivé a kultivované architektonické a výtvarné riešenie objektu rodinného domu na predmetnej lokalite.
architektúra: Architektonická kancelária Ľubomír Závodný, s.r.o., Ing. arch. Michal Lang, Ing. arch. Dalibor Michalák, Ing. arch. Ľubomír Závodný | HIP: Architektonická kancelária Ľubomír Závodný, s.r.o. | zdravotechnika: Ing. Ladislav Hatiar, STANDARD | plynoinštalácia: Ing. Ladislav Hatiar, STANDARD | foto: Ing. arch. Michal Lang