066 | Redakcia Katolíckych novín

2011 | štúdia
467 | m2
Bratislava - Staré Mesto | miesto
Redakcia Katolíckych novín | klient


Nakoľko redakcia katolíckych novín vo svojom lokalitnom pláne požadovala značné plošné a priestorové požiadavky, rozhodli sme sa k jestvujúcemu objektu pristavať  priečny dvorový trakt, z ktorého je i hlavný vstup do redakcie.  Pri naplnení jestvujúceho objektu danými funkciami  by nebolo možné dodržať hygienické požiadavky na pracoviská ani funkčno - prevádzkové  vzťahy. Založenie prístavby  by sa riešilo mimo pôdorysnú polohu pivníc opretím o existujúci tehlový múr, nakoľko sa nachádzame v historickom centre bohatom na výskyt gotických pivníc. Ak by sa redakcia Katolíckych novín rozhodla svoje požiadavky redukovať môže prístavbu prehodnotiť, prípadne ju ponúknuť inému nájomcovi. K dispozícii sú štyri parkovacie miesta a možnosť prechodného stania niekoľkých automobilov na prístupovej spevnenej ploche.Z urbanistického hľadiska považujeme návrh za nekonfliktný a logický. Citlivo reaguje na mierku okolitej zástavby a hmotovo - priestorové riešenie navrhovanej prístavby vychádza z existujúcej štruktúry starého mesta Bratislavy. Nesnaží sa expandovať, dopĺňa dvorové krídlo jestvujúceho objektu, a tak ponecháva vyznieť „átrium budov“. To v dostatočnej miere prispieva k vzájomnej intimite už aj tak dosť blízkych okolitých budov.


architektúra: studio b52, s.r.o., Ing. arch. Michal Lang, Ing. arch. Stanislav Meliš, Ing. arch. Jozef Michalko | 3D: studio b52, s.r.o.