052 | Bioplynová stanica


2010 - 2011 | projekt
2011 - 2012 | realizácia
2 845 | m2
sukromná osoba | klient

Prvotným stupňom BPS je podzemná nádrž, do ktorej sa pridávajú a zmiešavajú močovka a rastlinné substráty . Táto zmes sa temperuje , premiešava a zrieďuje podľa potreby s vodou. Srdcom BPS je fermentačná nádrž, alebo fermentor, kde sa prečerpáva zmes substrátu s vodou a pomocou premiešavania a temperovania sa vytvárajú vhodné fyzikálne podmienky na jej fermentáciu. Pre optimálny priebeh skvasovania substrátu je nevyhnutné, aby bol fermentor plyno- a vodotesný bez prístupu denného svetla. Po prekvasení sa zvyšky substrátu prečerpávajú do špeciálneho zásobníka, odkiaľ sa môžu odoberať ako hodnotné hnojivo. Vyrobený plyn sa najskôr očisťuje a odsíruje a odteká do zásobníka. Odtiaľto sa odoberá a spaľuje v blokovej tepelnej elektrárni (BHKW) , kde sa vyrába elektrická energia a teplo. Toto teplo sa čiastočne využíva na temperovanie BPS , jeho podstatnou časťou sa však môžu vyhrievať okolité hospodárske a obytné budovy.


architektúra: studio b52, s.r.o. | HIP: studio b52, s.r.o. | foto: studio b52, s.r.o. | zdroj: centers-of-competence-ev.de, www.e-biogroup.sk