079 | Verejná anonymná urbanisticko - architektonická súťaž
          "Objekty Danubia parku v Čunove"


2011 | štúdia
118 | m2 | Chata A
47 | m2 | Chata B
Bratislava - Čunovo | miesto
Danubia Invest, a.s. | klient


Chata A | Hmotové riešenie vychádza z masterplanu, rovnako aj šachovnicové rozmiestnenie objektov, ktoré poskytuje väčšie súkromie. Chata sa ľahko vznáša nad terénom, mierne sa zvažujúcim k vode. Tam je zrazu príkro formovaný breh, ktorý očakáva nečakanú veľkú vodu. Objem s pridanou zaplaviteľnou terasou a jemným opláštením vyvažuje neadekvátne vystrčenú hlavnú hmotu obytného priestoru. V koncepte má vyniknúť príroda, náletové kroviny a stromy, tráva ba aj burina. Celkový pobyt by sa tak odohrával hlavne na medziterase a vode a ... v divočine pod chatou.
Chata B | Objem chaty vychádza z lapidárneho tvaru kubusu, ktorý je dynamizovaný jemným naklonením. V prenesenom význame symbolizuje nepokoj vodnej hladiny. To nahráva celkovej kompozícií v zoskupení viacerých chát v jednom priestore. Takto je kompozícia dynamická a vie prekvapiť stále novými pohľadmi. Naklonenie zároveň vytvára kontrast s kolmými kmeňmi stromov v okolí.  
Statickú kostru chát tvorí oceľový skelet zosílený stužidlami. Obvodové steny sú riešené sedvičovým panelom. Plochá strecha je pochôdzna, z časti pokrytá vegetáciou. Drevo ako základný materiál je priznané na fasádach chát v podobe rozne komponovaných lamiel. Zakladanie je riešené betónovými pätkami, prípadne pilotami.


architektúra: studio b52, s.r.o., Ing. arch. Michal Lang, Ing. arch. Stanislav Meliš, Ing. arch. Jozef Michalko | 3D: studio b52, s.r.o.