053 | Obchodný dom

2009 - 2010 | projekt
2010 - 2011 | realizácia
120 | m2
Bratislava - Staré Mesto | Obchodná ulica | miesto
SCHÖNDORF s.r.o | klient


Navrhovaný objekt využíva rovnaký princíp vstupu, ako pôvodné domy s tým, že dvory sa spoja do jedného a podjazd sa posunie na západnú stranu pozemku tam, kde je odskok voči susedovi. Tu sa v parteri nekopíruje hranica pozemku, ale drží sa línia s uskočeným susedom. Týmto spôsobom sa zvýrazní vstup do objektu a horné podlažia, ktoré sú už vyložené na hranicu pozemku, vytvárajú nad vstupom markízu. Čelná uličná fasáda je zalomená tak, aby prezentovala pôvodnú parceláciu.
Novo navrhnutá fasáda tvorí prepojenie medzi funkcionalistickým domom, ktorý ma výšku siedmych podlaží s nízkymi dvojpodlažnými domami so šikmými strechami. Prepojenie takýchto dvoch odlišných architektúr sme urobili takým spôsobom, že sa zjednotili fasády pôvodných domov do jednej, výrazovo modernej, čím sa zväčšila plocha fasády na veľkosť fasády funkcionalistického domu, ale zároveň sa dodržala výška menších domov. Tým pádom sa vytvorilo plynulé prepojenie týchto dvoch výrazných rozdielov. Približne rovnaká plocha fasády, akú má funkcionalistický dom postavenú vertikálne, sa otočila do horizontálnej polohy. Parter objektu je sklenený a vytvára priezor do obchodných prevádzok. Vrchné dve podlažia majú uličnú fasádu tvorenú tenkým rámovým kamenným obkladom z pieskovca. 2.np, kde sa nachádzajú obchody, má väčšie presklenia, na 3.np sa rámovanie zhusťuje podľa dispozície. Veľkosti presklenia a hustota okenných otvorov sa postupne smerom nahor zmenšuje. 


architektúra: Ing. arch. Juraj Sumbal, Ing. arch. Daniel Priehoda, SUMBAL+PRIEHODA, s.r.o., Ing. arch. Martin Štofira | spolupráca: Ing. arch. Maroš Bátora | HIP: studio b52, s.r.o. | svetlotechnika: Ing. Szolt Straňák | statika: Ing. Miloslav Klokner, SOLING s.r.o., Ing. Pavol Jančovič, SOLING s.r.o. | požiar: Ing. Ladislav Vámoš, PYROS - ING, s.r.o. | elektro: Ing. Rastislav Švec, ProNES s.r.o., Štefan Škulavík | zdravotechnika: Ing. Jozef Stacho, STAPROJEKT, s.r.o. | vykurovanie: Ing. Patrik Bošácky, Techplan, s.r.o. | vzduchotechnika: Ing. Daniela Bullová | chladenie: Ing. Daniela Bullová | POV: Ing. Ondrej Prokopčák, Projekt organizácie výstavby, s.r.o. | rozpočet: Ing. Martina Strížencová | foto: Ing. arch. Juraj Sumbal, Ing. arch. Daniel Priehoda, SUMBAL+PRIEHODA, s.r.o.