091 |  Baby World


2011 | štúdia
350 | m2
predajná plocha Tesco Stores, a.s. | miesto
Tesco Stores, a.s. | klient


Koncept riešenia vychádza z voľného, ničím nezaťaženého myslenia dieťaťa. Odvíja sa od kreatívnej, vyabstrahovanej, niekedy nepochopiteľnej detskej podstaty. Podlaha – detská škica - je základom z ktorej vyrastajú steny a stĺpy obopínajúce policové zostavy. Ich mäkké tvary sú zámerne komponované za účelom bezpečnosti. Hĺbky políc ponúkajú úložný a skladový priestor. Samotné zvlnenie násobí obložnosť stien. Celá kompozícia graduje do hladkých stien a podhľadu kde tu s tam zazrieme inštalované hračky – spomienku na detstvo. Farebná hra takto ustupuje vo vertikálnom smere od podlahy k podhľadu, čo upokojuje priestor už dosť zaťažený mnohorakosťou obalovej techniky. Samotné voľné komponovanie objektov hračiek na strope mu dodáva zaujímavú atmosféru vyprodukovanú zmenou mierky. V koncových polohách policových zostáv sú inštalované doplnkové stojanové regále. Stredová poloha priestoru ostáva voľná. Tu dominuje detská kreácia. Detský kútik je takto monitorovaný z každej polohy pozorným okom maminky. Sklenený kubus pri vstupe je zámerne minimalistický. Nadväzuje na frontálne zasklenie a charakter interiéru nákupného strediska a zároveň sa jasne definuje ako funkčný blok popri rozvoľnených policiach.
architektúra: studio b52, s.r.o., Ing. arch. Michal Lang, Ing. arch. Stanislav Meliš | 3D: Ing. arch. Martin Čomor