085 | Polyfunkčný objekt

2011 | štúdia
2 264 | m2
Bratislava - Karlová Ves | Botanická ulica | miesto
súkromná osoba | klient


Štúdia rieši transformujúcu sa štruktúru Karlovej Vsi z rodinných domov, či bývalých záhrad pri Dunaji na dopravný koridor nadmestského charakteru. Polyfunkčnosť je podčiarknutá vzájomnou symbiózou obchodu, administratívy a bývania. Objemová štúdia vychádza z výškových limitov a limitov daných ukončením pozdĺžnej parcely do ulice a verejnými sieťami pretínajúcimi pozvoľné stred parcely.
architektúra: studio b52, s.r.o. | 3D: studio b52, s.r.o.