081 | Danea Avion Shopping park


2011 | projekt
2011 | realizácia
65 | m2
Avion Shopping park
Bratislava - Ružinov | miesto
súkromná osoba | klient

architektúra: studio b52, s.r.o., Ing. arch. Michal Lang, Ing. arch. Stanislav Meliš, Ing. arch. Jozef Michalko | foto: Mgr. art. Katarína Dohnányová