101 | Rodinný dom "Kocka 01"

2012 | projekt
190 | m2
Bratislava - Čunovo | miesto
sukromná osoba | klient


Vytvoriť „dobrý dom“ nie je len otázka technológii, ale hlavne otázka prirodzeného prostredia, aké potrebuje človeka na to, aby sa v takomto „umelo vytvorenom priestore“, akejsi architektúre, dobre cítil. V tomto duchu sme pristupovali ruka v ruke s klientom, tvorcom vlastného konceptu bývania, na ceste hľadania ideálnej polohy bývania, či „kompromisu“ bez výhrad. Kompaktnosť tvaru na podnet manželky klienta bola mierne narušená objemovým modelovaním hmoty rodinného domu v južnej polohe, kde vzniklo ustúpené podlažia s hornou terasou čiastočne osadenou na vyložení. Takéto vyloženie s bočnými „ušami“ je aplikované na oboch podlažiach a pomáha prirodzene eliminovať priami slnečný svit v letnom období.
architektúra: studio b52, s.r.o., Ing. arch. Michal Lang, Ing. Ján Lukáč | HIP: studio b52, s.r.o. | statika: Ing. Jozef Hyroš | požiar: Ing. Blažena Kostolániová | zdravotechnika: Ing. Tatiana Letašiová | vykurovanie: MARIÁN JECH | 3D: Ing. Robert Toth