102 | Rodinný dom "Kocka 02"

2012 | projekt
180 | m2
Bratislava - Čunovo  | miesto
súkromná osoba | klient


Tvoriť dom na holej lúke je vždy výzva. Nemusieť rešpektovať okolitú zástavbu, miesto kde nič „neprekáža“. Toto je zjednodušené hodnotenie vnímania majiteľov domov žiaľ v mnohých nových lokalitách. Je veľká škoda, že prevažnú časť tzv. katalógových domov si majitelia osádzajú prakticky sami, bez vnímania kontextu okolia, triviálne, často nerešpektujúc ani základné danosti okolia ako sú svetové strany a dráha slnka, nehovoriac o „genius loci“ ktoré dané prostredie ponúka.   O to viac je vzácne ak je územie lokality na bývanie pripravené s jasnou predstavou a regulatívmi chrániacimi samotných investorov. To si zaslúži pochvalu. „Zelený“ koncept bývania s dodržaním uličnej čiary, výšky zástavby, oplotenia a s jasnými predstavami o tvaroch striech. Nestáva sa to často. Lokalita Mladé Čunovo bola aj pre nás príjemným prekvapením. Investor mal jasnú predstavu o svojom bývaní tak ako to často býva. Projekt domu, ktorý spolu so svojim pozemkom kúpil s už vydaným stavebným povolením nespĺňal jeho predstavy o bývaní. Rozhodol sa pre nový koncept bývania, podvedome cítiac rozpor medzi tým čo kúpil a tým čo očakával.  Jeho jasný postoj o nízkoenergetickom koncepte domu, využití slnka, žití v spätosti so záhradou a predstava o prevádzke v dome boli nami pretransformované do vyabstrahovanej podoby „(blbej:) kocky“. Koncept domu, pokiaľ vám vyhovuje jeho dispozičné usporiadanie, umožňuje variabilitu riešení jak technického vybavenia, konštrukčného systému vrátane riešenia ako „drevodom v pasívnom štandarde“ , taktiež vytvára predpoklady na optimalizáciu okenných prvkov s ohľadom na orientáciu k svetovým stranám i k samotnému prostrediu v ktorom je umiestnení.
architektúra: studio b52, s.r.o., Ing. arch. Michal Lang, Ing. Ján Lukáč | HIP: studio b52, s.r.o. | statika: Ing. Jozef Hyroš | požiar: Ing. Blažena Kostolániová | zdravotechnika: Ing. Tatiana Letašiová | vykurovanie: MARIÁN JECH | vzduchotechnika: Ing. Daniela Bullová | chladenie: MARIÁN JECH | 3D: Ing. Robert Toth