097 | Obchodné Centrum Atrium Optima

2012 | štúdia | redizajn verejných priestorov
52 300 | m2
Košice | miesto
European Real Estate Limited ATRIUM| klient


| dosiahnúť drevený, prípadne textilný výraz hlavného podhľadu haly, prirodzene a umelo ho nasvietiť z hornej bočnej polohy | vhodne redukovať prevýšenie priestoru haly a monumentálnosť svetlíkov vyklesaním podhľadu v polohe elipsy | dosiahnúť drevený výraz podhľadu v zálive foodcourtu, priestore pred cineMAX a pasážach, doplniť vrchné nasvietenie | vyakcentovať bočný vstup do OC a stavebne, farebne a svetelne ho upraviť | skultúrniť vstup do verejných WC dreveným paravánom | vyčistiť steny v polohe elipsy a „stužiek“ prekrytím výustiek vetrania lamelami, odstránením modrého LED osvetlenia a osadením stĺpikov zábradlia do polohy za sklenené panely zábradlia | farebný odtieň modrej, oranžovej a žltej aplikovať na steny OC v polohe elipsy a „stužiek“ – kapotáže a nepriamo ho nasvietiť | ako priestorové objekty použiť nižšie položené kusy mobiliáru, ktoré svojou ľahkosťou nezaťažia priestor a podporia vnímanie výkladov - „frontline“ | zjednotiť stolovanie v zálive „foodcourtu“ jednotnými stolmi s farebnejšou a hravejšou kombináciou stoličiek a funkčne ich predeliť líniovými kvetináčmi | podporiť kontrast výrazovo chladnejšej architektúry verzus hravejší a farebnejší mobiliár | v polohe pred zasklenou stenou vytvoriť „plató“ - identitu miesta s funkciou „internetcafe“, ktoré sa zapojí do fungujúceho organizmu OC | doplniť zeleň, ktorá svojou farebnosťou a priestorovou funkčnosťou podčiarkne výraz dotvoreného priestoru | vymeniť dlažbu za vhodnejší materiál, opraviť poruchy v samotnej skladbe   | OC Optima v Košiciach potrebuje zútulniť, potrebuje dotvoriť priateľský introvertnejší priestor, kde v priestore haly vzniknú akoby dva samostatné svety | svet dole - "park" s vlastným výrazom a hravou kompozíciou a svet hore - "hniezdo" s vlastnou identitou a jedinečným prínosom podporený zálivom foodcourtu a priestorom pred cineMAX
architektúra: Ing. arch. Michal Lang, Ing. Ján Lukáč, studio b52, s.r.o. | záhradná architekrúra: Ing. Laura Žilková, atelier zelene, s.r.o. | 3D: Ing. Robert Toth, Ing. arch. Martin Čomor