Záujmom štúdia je dielo komplexne dotiahnuť od návrhu až po jeho realizáciu. Ateliér spolupracuje na partnerskej úrovni s viacerými známymi ateliérmi. Tvorí ho odborný profesionálny tím, schopný zastrešiť širokú typologickú škálu, reagujúc tak na aktuálne požiadavky trhu. Projekčným zameraním je urbanizmus, architektúra, interiér, výstavníctvo a dizajn.
Ing. Gabriela Guetschow | 2008 - 2009 | Ing. Ondrej Kubica | 2009 | Mgr. art. Michal Kysela | 2009 - 2010 | Ing. Michal Lazarčík | 2008 - 2011 | Ing. arch. Stanislav Meliš |2009 - 2011| Ing. arch. Jozef Michalko |2009 - 2011| Ing. Juraj Kišš |2007 - 2011| Ing, Ján Pekar |2010 - 2011| Ing. Boris Hrivnák |2010 - 2012| Ing. Jan Rendoš |2007 - 2014| Marián Jech |2012 - 2014| Ing. Róbet Donoval |2012 - 2014| Ing. Michal Dupan |2012 - 2014| Ing. Aneta Praženková |2012 - 2014| Ing. arch. Andrea Froncová |2012 - 2014|
Obzvlášť patrí vďaka bývalému spoločníkovi kolegovi a priateľovi Ing. Jánovi Lukáčovi, ktorý studio b52 zakladal spolu s tretím spoločníkom Ing. Janom Rendošom. Žiaľ, po dlhšom boji s neľahkou chorobou nás navždy opustil, no zanechal v nás kus zo seba, či po profesnej, tak po ľudskej stránke. Česť jeho pamiatke !