UDELENÉ CENY SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV ZA ARCHITEKTÚRU CE-ZA-AR 2009

Slovenská komora architektov počas slávnostného galavečera 9. októbra 2009  vyhlásila Ceny za architektúru CE-ZA-AR 2009, ktoré  udelila v 5 kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér a Exteriér. V kategórii Občianske a priemyselné budovy porota cenu neudelila.
Cena sa udeľuje od roku 2002. O víťazoch cien v jednotlivých kategóriách rozhodovala odborná porota v zložení:  Ing. arch. Pavol Paňák, predseda poroty, Ing. arch. Elena Alexy, PhD., Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus (ČR), Mgr. Miloš Pietor, Arch. Dipl. Ing. Peter Riepl (Rakúsko), Ing. arch. Ján Stempel (ČR) a Ing. arch. Tibor Zelenický.
Hodnotenie prihlásených architektonických diel je dvojkolové. Úlohou odbornej poroty v prvom kole je nominovať architektonické diela v jednotlivých kategóriách. V druhom kole porota vybrala po priehliadke jednotlivých stavieb tajným hlasovaním víťazné architektonické diela. O sumáre výsledkov je informovaný len predseda poroty a podliehajú prísnemu utajeniu až do slávnostného odovzdávania cien. 
Zhmotnená podoba Ceny je sochárske dielo koncipované ako priestorová geometrická kompozícia z rôzne opracovaných bronzových tyčových prvkov obdĺžnikovitého  prierezu. Jej autorom je Doc. Ján Hoffstädter,  akad. sochár.
Sošky si v priestoroch novej budovy Slovenského národného divadla prevzali za ocenie architektonických diel v kategóriách:
RODINNÉ DOMY
Ing. arch. Maroš Fečík za dielo Rodinný dom _m2_Rusovce
BYTOVÉ DOMY
Ing. arch. Ľubomír Závodný za dielo Bytový dom A + B, Mudroňova ulica, Bratislava, 
AUTOR | Ing. arch. Ľubomír Závodný | Ing. arch. Michal Lang | Ing. arch. Juraj Sumbal
REKONŠTRUKCIA A OBNOVA STAVIEB
Ing. arch. Ľubomír Holejšovský a Ing. arch. Juraj Polyák za dielo Univerzitná knižnica a pastoračné centrum UKF Nitra – I. etapa
INTERIÉR
Ing. arch. Igor Čierny, Ing. arch. Peter Kožuško, Ing. arch. Iľja Skoček, a Ing. arch. Martin Skoček za dielo Rekonštrukcia objektu ALBRECHT, Mudroňova ulica, Bratislava
EXTERIÉR
Ing. arch. Juraj Jančina a Ing. arch. Igor Mazúch  za dielo  Apollo Business Center II, Prievozská ulica, Bratislava

ZDROJ | www.komoraarchitektov.sk