ARCH 03/08 | Rodinný dom pod Sandbergom

VYČLENENÝ ALEBO ZAČLENENÝ...?

Je zaujímavé sledovat, kde sa stavajú nové rodinné domy. Laik by povedal, že všade tam, kde je niečo voľné, kde sú dobré podmienky - slnko, siete, cesty, obchody, susedia. V zásade je to tak, avšak situácie majú svoje špecifiká. Z urbanistického pohľadu vznikajú rodinné domy v priestoroch, kde už je táto funkcia zažitá a udomácnená. Sú to situácie, ktoré umožňujú  dostavanie jedného alebo viacerých domov v štruktúre, ktorá je už rodinnými domami nejako vymedzená. Iná pozícia vzniká tam, kde rodinné domy vytvárajú nové priestorové enklávy rôznych kvalít a veľkostí. Tu by bolo možné rozpísat sa o negatívach súčasného urban sprawl, o novodobých kolóniách rodinných domov, o sídliskách naležato, o Pišťánkových horizontálnych králikárňach alebo o Hniličkovej sídelnej kaši a zelených vdovách. Dom, o ktorom bude reč, však nie je produktom novodobého suburbanizačného kolonializmu. Mal však iné aktuálne priestorové problémy.
Je osadený v existujúcej  štruktúre rodinných domov, v obytnej zóne v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves, ktorá sa (podľa územného plánu) začala výraznejšie dostavovat v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Jej priestorový charakter určovali regulatívy, ktoré tu predpisovali zástavbu rodinných domov so šikmými strechami tak, aby bol zachovaný vidiecky kolorit malej prímestskej obce aj napriek tomu, že hneď vedľa stojí panelové sídlisko z deväťdesiatych rokov 20. storočia! Rodinný dom má výhodnú juhozápadnú orientáciu priamo pod kopcom Sandberg. Úzka a dlhá parcela a hlavne celkový priestorový charakter ulice a existujúcich rodinných domov ovplyvnil jeho situovanie do zadnej pozície parcely. Minimalistický biely hranol - charakteristický pre Závodného koncept - je na parcelu bravúrne a neštandardne osadený. Stúpajúci pozemok umožnil osadiť garáž do terénu tak, aby jej strecha tvorila hlavnú západne orientovanú terasu, ktorá je prístupná z obývačky domu. Nielen dom, ale aj garáž je od uličnej čiary odsadená cca o 10 metrov. Uličná prieluka medzi dvoma domami, ktorú pozemok prirodzene tvoril, ostala tak v zásade voľná a nezastavaná.
Zadná pozícia domu nielen umožnila realizovať; podstatne lepšiu dispozíciu (presvetlenie a otvorenie južnej fasády s výhľadom na Sandberg), ale bola aj výborným ťahom ako sa prijateľne vysporiadať s bizarnou priestorovou situáciou. Dom tak svojou architektúrou logicky v priestore zaujal izolovanú polohu (iná cesta v daných kontextoch pre Závodného ani nebola možná) so svojsky vyriešeným začlenením do uličného priestoru. Použité materiály (kameň, drevo), farebnosť a mierka vstupnej časti domu s garážou sú vkusne a primerane realizované. Cez garáž sa suchou nohou dostaneme do hlavnej časti domu. Druhý - peší - vstup, ku ktorému vedú schody a chodník, je situovaný z bočnej južnej strany. Od vstupnej bránky je vzdialený cca 20 metrov. Dispozícia priestranného rodinného domu je logická, čistá a prehľadná. Stredová poloha vstupu a komunikačných priestorov (schody, chodba, vyýťah) pôdorys rozdeľuje na dve časti. Reaguje tiež na požiadavky jeho majiteľov, ktorí sa po skúsenostiach z predchádzajúceho bývania v rodinnom dome vyhli bazénu a namiesto toho radšej rozumne investovali do niektorých bezbariérových úprav (bezbariérový prístup cez garáž a výťah v dome).Na prízemí je kuchyňa, jedáleň, obývacia izba s malou zimnou záhradou ako aj samostatná spálňová časť so šatníkmi a hygienickým zázemím. Vzhľadom na prevádzku domu je situovanie kuchyne a jedálne v stredovej pozícii v niektorých momentoch handicapom. Kuchyňa má malú pracovnú plochu a jedálenský stôl umiestnením postráda priamejšie osvetlenie a intimitu. Poschodie slúži dvom pracovniam s priestrannou kúpeľňou a šatníkom a ďalšej obývačke (zhodná velkosť s obývacou izbou na prízemí).
Priestorovo luxusne je dimenzovaná aj na juh orientovaná chodba s knižnicou na poschodí, z ktorej je prístupná príjemná terasa s vyhľadom na Sandberg. V suteréne sa okrem garáže pre dva automobily nachádzajú technické, skladové priestory a menšia zóna so saunou.
Dom s celkovou úžitkovou plochou 452 m2 patrí do kategórie tých velkých (veľkost XL). Hodil by sa predovšetkým pre viacčlennú rodinu, aj keď je v súčasnosti užívaný inak. Základné miestnosti sú však primerane dimenzované. Ani obývacie izby s teplovzdušným krbom nie sú prehnane veľké (ako je to časté v nových rodinných domoch), skôr naopak. Pozitívnym momentom je aj riešenie priestranných šatníkov a dostatok odkladacích priestorov v dome ako aj množstvo zaujímavých interiérových prvkov, ku ktorým patria aj elegantne riešené dverné otvory s hliníkovými zárubňami na celú svetlú výšku stropu ako aj celkový koncept interiérového zariadenia s kvalitným dizajnom v príjemných svetlých tónoch. Obrysy bieleho minimalistického hranola domu sú zmäkčené jemnými šikminami strešnej roviny, ktoré vhodne narúšajú jeho inak sterilný tvar a dodávajú mu dynamiku. Prírodná scenéria Sandbergu vytvára pre takýto tvarový koncep: priaznive pozadie. Západnej - uličnej - fasáde dominuje celosklená stena obývacích izieb rámovaná výraznejším ostením. Aj presklené plochy ostatných fasád využívajú princíp hlbšieho osadenia otvorov a výraznejších (hlbších) ostení tak, aby nebol narušený celkový hladký tvar hranola. S výnimkou subtílnych dosiek balkónových podláh, ktoré predsa len z hranola vyčnievajú.
Rodinný dom pod Sandbergom je vďačným príspevkom k téme súčasného moderného  rodinného domu. Aplikuje overené, vyskúšané a osvedčené minimalistické koncepcie. Rozohráva však hru, o ktorej zatiaľ len v náznakoch debatujeme. Hru o postoji modernej architektúry voči svojmu aktuálnemu okoliu. Hru, v ktorej by malo ísť o nové priestorové redefinície, tak ako už dávno vyzýva Kenneth Frampton: aby sa architektonická prax znovu obrátila k otázkam tvorby miesta a ku kritickej tvorivej redefinícii konkrétnych kvalít stavieb". /1/ Závodný rodinným domom pod Sandbergom predostrel k tejto téme jednoznačný a rozhodne podnetný názor.

ANDREA BACOVÁ

Poznámka:
1 Frampton, Kenneth: Moderní architektúra, kritické dejiny.
Academia 2004. ISBN 80-200-1261-3. s.  11.

RODINNÝ DOM | ULICA SLOVINEC | BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES | SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AUTOR | Ľubomír Závodný | Michal Lang
PROJEKT | 2005 - 2006
REALIZÁCIA | 2006 - 2007
CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 452 m2
FOTO | Pavel Meluš

Uverejnené v časopise ARCH 03/08